0943 38 77 11

Sản phẩm

Khuôn đột cửa lùa hệ 93

  • Khuôn đột cửa lùa hệ 93

Chức năng

◆ Dập hèm lắp đố ngang

◆ Dập lỗ chạy ray, bắt vít, chỉnh vít đố ngang, đố đứng

◆ Dập lỗ chạy ray bắt vít ngang trên.

◆ Dập lỗ thoát nước khung bao

◆ Dập gân khung bao đứng lắp đố ngang khung bao

◆ Dập lỗ thoát nước cửa sổ xingfa 55 trên khung bao, khung cánh.

Sản phẩm khác